Playtex Playtex là một thương hiệu nổi tiếng ra đời từ năm 1932, nó được sử dụng bởi hai công ty riêng biệt: Playtex Products và Playtex Apparel. Playtex Products tạo ra các sản phẩm tiêu dùng như găng tay, các sản phẩm cho phụ nữ & em bé. Trong khi Playtex Apparel sản xuất cho thị trường áo ngực và đồ lót.

Sản phẩm thương hiệu Playtex