Cherokee Cherokee là một trong những thương hiệu thời trang thuộc sở hữu của Cherokee Inc ra đời năm 1973. Thương hiệu Cherokee đại diện cho lối sống gia đình toàn cầu ưu việt với doanh thu bán lẻ đạt hơn 3 tỷ USD trên toàn thế giới.

Sản phẩm thương hiệu Cherokee