Vui cười cùng bé

  • Mẹ nở thành 2

    Mẹ nở thành 2

    Bé Mít 4 tuổi, đang học lớp chồi. Đi học về, thấy mẹ đang lui cui quét nhà, Mít thương mẹ quá. Mít bảo:

  • Lời chào đi ngủ

    Lời chào đi ngủ

    Trước khi đi ngủ, cô bảo Nu (2 tuổi rưỡi) phải chào mọi người. Nu chào răm rắp