Mụn ở đâu ra!

Thấy mặt mẹ nổi mụn bé Pin ( 2 tuổi rưỡi ) hỏi : "Mẹ ơi mặt mẹ bị gì vậy?". Mẹ nói "Mặt mẹ bị nổi mụn"

- Mặt Pin có mụn không mẹ?

- Không, chừng nào con lớn con mới bị nổi mụn.

- Chừng nào con lớn người ta lấy mụn gắn vô mặt Pin hả mẹ ?

Mẹ cười không chịu nổi...

Vo Thi Thuy Duong

Ý kiến bạn đọc (0)