Lời chào đi ngủ

Trước khi đi ngủ, cô bảo Nu (2 tuổi rưỡi) phải chào mọi người. Nu chào răm rắp

- " Chào cô con đi ngủ", " Chào chú con đi ngủ", " Chào bà nội con đi ngủ"...

Nu chào tất cả mọi người rồi mà cô còn hỏi:

- Thế Nu còn chào ai nữa không nè?

Tưởng lắc đầu kêu không ai dè...

- Chào tivi Nu đi ngủ!

- Còn ai nữa không?

- Chào cá Nu đi ngủ. Chào luôn cái bàn!

Cả nhà lăn ra cười. Đúng là con nít.

 

Lynn Dang

Ý kiến bạn đọc (0)