Cu Phú ấp trứng!

Một buổi tối, khi đã tắt đèn đi ngủ một lúc thì mẹ thấy Phú nằm sấp trên giường, mông chổng lên trời và đang thì thầm "Gà con à, là trai hay gái vậy?"...

Phú hỏi mẹ làm sao để quả trứng gà mẹ mới mua có thể nở thành gà con được. Mẹ nói đại loại là phải có gà mẹ ấp, đảo trứng và kêu “cục, cục” để nói chuyện thì trứng mới nở.  

Một buổi tối, khi đã tắt đèn đi ngủ một lúc thì mẹ thấy Phú nằm sấp trên giường, mông chổng lên trời và đang thì thầm:

- Gà con à, là trai hay gái vậy? À, trai gái gì cũng được! Hôm nay anh được 7 điểm Tiếng Việt. Thôi em ngủ đi nhé. Chúc ngủ ngon!.

 Mẹ hỏi Phú:

- Con đang nói chuyện với ai vậy?

- Mẹ không biết à? Con đang ấp trứng!

Mẹ Phú

Ý kiến bạn đọc (0)