Sau khi sinh

Cách dùng thuốc khi nuôi con bú

Cách dùng thuốc khi nuôi con bú

Người bình thường sau khi dùng thuốc, thuốc ngấm vào cơ thể, sau đó được gan giải độc, được thận bài tiết ra ngoài. Phụ nữ nuôi con bú sau khi uống thuốc, một phần thuốc sẽ hấp thụ vào sữa. Nếu em bé bú sữa mẹ có nghĩa là sẽ uống thuốc thụ động từ sữa mẹ. Đọc thêm